Algemene voorwaarden

De 'kleine' lettertjes

Algemene voorwaarden

Als u een volledige aanvraag indient, sluit u een overeenkomst met Intention voor de levering van de gekozen dienst. Daartoe dient u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Intention. Uw akkoord betekent dat u het er mee eens bent dat de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Indien u een aanvraag indient als consument is het wettelijk herroepingsrecht voor consumenten van toepassing.

Wij adviseren u om eerst de voorwaarden te lezen (en te bewaren) voordat u akkoord gaat.

Download in PDF formaat

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder dossiernummer 17148551.